Šrámkův statek v Pileticích

Jednou z příjemných destinací v okolí Hradce Králové je dozajista Šrámkův statek v Pileticích. Jedná se areál tvořený tradiční roubenou architekturou v historickém stylu, které je velmi vhodné pro pořádání různých akcí, ať už se jedná o tradiční slavnosti určené pro širokou veřejnost, nebo soukromé oslavy využívající místní technické zázemí a specifické prostředí. Proč si vybrat zrovna Šrámkův statek?

Historie objektu

Areál Šrámkova statku nabízí přehlídku roubené architektury – jedná se v podstatě o skanzen, který je možné využívat k různým soukromým i veřejným účelům. V areálu se často pořádají tradiční folklorní slavnosti navazující na místní zvyky. Objekt označovaný jako Šrámkův statek je v daném areálu umístěn již od konce 18. století, kdy byla vystavěna původní roubená budova, jejímž majitelem byl právě Jiří Šrámek a následně jeho potomci. Současný objekt je renomovanou původní stavbou, která utrpěla v první polovině 20. století nejdříve přírodní katastrofou a následným nevhodným užíváním. K celkové renovaci, rekonstrukci a odstranění důsledků nevhodného užívání, kterým byl objekt vystaven i navzdory statutu kulturní památky, došlo v roce 1990. Celý areál je chráněný jako památka a v současné době spravován Společností ochránců památek v Hradci Králové.

Součásti Šrámkova statku

Areál Šrámkova statku tvoří několik budov, které byly od roku 1990 postupně rekonstruovány. Vstup do statku umožňuje kamenná brána, hlavní budovou je pak rekonstruovaný dvoupatrový roubený obytný objekt, který doplňují zděné hospodářské budovy a roubená stodola. Kromě nich se v areálu nachází venkovní pódium a od roku 2009 zde funguje také hospůdka, která byla otevřena v jedné ze zrekonstruovaných hospodářských budov, a dále zde sídlí pobočka Městské knihovny.

Vybavenost objektu

V areálu Šrámkova statku se nachází sál s kapacitou 80 osob, který je vybaven dataprojektorem s promítacím plátnem, a dále osvětlovací a ozvučovací technikou. Vedle něj jsou v objektu vytvořeny také výstavní prostory a venkovní pódium, které umožňuje za vhodného počasí realizovat různé aktivity včetně divadelních představení. Občerstvení, ale i catering většího rozsahu je schopna zajistit místní hospůdka, která se specializuje především na grilované pokrmy, či tradiční rožnění. Hospůdka je standardně otevřená pouze v letní sezóně nebo během pořádaných akcí. Všechny budovy jsou chráněnými památkami lidové architektury, jejich využití tak lze realizovat pouze v takovém rozsahu, v jakém to umožňuje provozní řád. Vybavenost všech budov pak doplňuje přístup k wifi. Součástí areálu je i dětské hřiště.

Možnosti využití objektu

Primárně je objekt využíván k větším akcím zaměřeným na zachovávání místní lidové kultury a tradičních řemesel. Provozovatel zde pořádá klasické folklorní slavnosti, jarmarky či společenské akce zaměřené na dospělé i děti. Hlavní sezóna v areálu začíná v březnu/dubnu s oslavami spojenými s velikonočními tradicemi a trvá až do podzimu, nicméně akce zde bývají naplánovány celoročně. V letních měsících zůstává otevřená hospůdka i ve dnech, kdy se žádné akce nekonají, jelikož se Šrámkův statek nachází v blízkosti oblíbených turistických a cyklistických tras. Pro soukromé účely je areálu využíván zejména kongresový sál a výstavní prostory, případně venkovní pódium. Statek tak lze využít jako netradiční malebné prostředí pro pořádání konferencí, oslav, svateb nebo firemních večírků, ale také pro zajištění prostor pro výstavu nebo uspořádání divadelního představení. Areál je atraktivní především uceleným vzhledem a velmi dobře provedenou rekonstrukcí, která zachovává ráz původního lidového vzhledu nejen v exteriérech, ale také v interiérech jednotlivých budov. V obci Piletice se ovšem nenachází objekty pro ubytování, to je nutné řešit separátně v některé z přilehlých obcí nebo přímo ve městě Hradec Králové, z jehož centra je areál vzdálen přibližně 5 km severovýchodně.

 

Jak se do Šrámkova statku dostanete z Hradce Králové

Obec Piletice, v níž se Šrámkův statek nachází, patří do přilehlé oblasti okresního města Hradec Králové a má tak velmi dobrou dopravní obslužnost. Do obce se dostanete autem z hlavního okruhu po ulici Pouchovská vedoucí do obce Pouchov, jež s Pileticemi sousedí. Chcete-li využít veřejné dopravy, obsluhu zajišťuje autobus č. 13 jedoucí každou hodinu z Hradeckého autobusového nádraží ve směru Rusek, škola, přiblížit se lze také linkami 112 a 311, které spojují Hradec Králové a Jaroměř a zastavují na zastávce ležící mezi Pouchovem a Pileticemi. Kromě automobilové a veřejné dopravy je Šrámkův statek velmi dobře dostupný na kole při využití cyklostezky, a také oblíbenou zastávkou pěších turistů na základních turistických trasách v okolí Hradce Králové.

Ubytování a možnosti v okolí Šrámkova statku

Nevýhodou areálu je omezená nabídka ubytování v okolí. V samotné obci Piletice se ubytovat nelze, nejbližší dostupné ubytování je přímo v Hradci Králové, v okolních přiléhajících obcích je možné využít pouze restaurační zařízení. Samotný statek je výhodné navštívit především v době konání jarmarků, akcí či festivalů nabízejících bohatý program zaměřený jak na běžnou veřejnost, tak speciálně na děti. Budovy slouží jako skanzen, tzn. je v nich zachováno také vybavení statku dle účelu, k němuž byly původně určeny. V letních měsících, kdy bývá areál na sezónu otevřen, můžete jeho návštěvu spojit s pěší túrou v okolí nebo s prohlídkou zajímavých pamětihodností v okolních obcích.

Související články