Rezervace divokých koní Na Plachtě, hotový přírodní ráj

Hradec Králové, město ležící na soutoku řek Labe a Orlice, se může hrdě pyšnit spoustou historických i přírodních památek a zajímavostí. Jednou z nejdůležitějších je zcela určitě přírodní památka Na Plachtě s rezervací divokých koní. Od centra města je vzdálená cca 4 kilometry a lze ji projít po naučné stezce od rybníku Plachta až k výběhu s koňmi.

Lokalita a iniciativa

Jedná se o lokalitu, která původně neměla příliš pozitivní vyhlídky. Dříve byla využívána jako vojenské cvičiště a poté dokonce zavezena odpadem a odsouzena pro stavbu rozměrného sídliště. Později byl ale podán podnět na vyhlášení chráněné lokality a započal boj o ochranu zdejší přírody. V roce 2009 sepsali lidé petici, kterou podpořilo přes 14 000 občanů města, a dokonce se na ni podíleli i známé osobnosti jako třeba Zdeněk Svěrák a Dan Bárta. Až v roce 2012 byla konečně vyhlášena Přírodní památka Na Plachtě a o 4 roky později vláda schválila nařízení upravující hranice Evropsky významné lokality, které umožňovalo odpovídající územní ochranu.

Přírodní rezervace

V roce 2018 byli do rezervace dovezeni divocí koně jako ideální pomocníci pro udržování pastvin a přírody. Jde o koně plemene Exmoorský pony, které je jedno z nejstarších původních plemen pocházejících z Velké Británie. Tento kůň je velmi odolný, a proto perfektní pro zdejší podmínky. Jeho srst se skládá ze dvou vrstev, takže výborně udržuje teplo. Stavba těla je menší a mohutnější. Je to velice inteligentní tvor, který se těší pevnému zdraví, a navíc je imunní vůči parazitům a klasickým koňským nemocem. Živí se hrubou vegetací zahrnující i suché rostliny, které ostatní býložravci nejsou schopni strávit. Zanechávají na pastvě pouze vzácné druhy rostlin. V zimním období jedí různé větvičky a kůru, která je pro ně zdrojem důležitého fosforu. Jedná se tedy o velice přizpůsobivého a užitečného tvora. Bohužel je už ale natolik ohrožený, že se početně dá přirovnat k pandě velké. O jejich návrat do České republiky se zasloužila obecně prospěšná společnost Česká krajina ve spolupráci s experty z univerzit.

Rozmanitost živočišných druhů

Koně ale nejsou zdaleka jedinými obyvateli celého území. Žije zde přes 2 500 živočišných druhů a přes 700 druhů rostlin. Většina z nich jsou chráněné, například kudlanka nábožná, čolek obecný a horský, rosničky, skokani, vážky jasnoskvrnné, modrásci, ještěrky, užovky, zmije a ropuchy. Z rostlin například kosatec sibiřský, pampeliška bahenní nebo rosnatka okrouhlolistá a spousta dalších. Najdou se zde ale i kriticky ohrožené unikáty v podobě živočichů a rostlin, které už téměř nikde jinde nežijí. Jedním z nich je Listonoh letní, jehož druh je starý již přibližně 200 milionů let. Přežívá pouze ve vytvořených kalužích, které nemají na dně žádný organický materiál. Takové kaluže vznikají pojezdem tanků a podobné techniky.

Všechny tyto živočichy ale ohrožuje na životě i sama příroda. Důkazem tomu byla situace v roce 2020, kdy v oblasti zavládlo extrémní sucho a mokřady i rozsáhlé pastviny beznadějně vysychaly. To živočichům výrazně nesvědčilo a znamenalo to pro ně veliké nebezpečí. Pro koně se musela voda dovážet téměř půl roku a na konci zimního období bylo nutné zvířata i přikrmovat. To je pro tento druh koně nezvyklá a výjimečná situace. Nakonec bylo nutné polovinu stáda odvézt do jiné rezervace, takže Na Plachtě zůstalo už jen čtyřčlenné stádo. Letos by se ale situace měla napravit a je plánován převoz několika nových koní z rezervace v Milovicích, která je jednou z prvních tohoto druhu v České republice. Kromě desítek koní zde mají ještě zubry a pratury, kteří se s koňmi při údržbě terénu velice dobře doplňují.

Podobnými projekty a rezervacemi pro Exmoorské koně jsou například Národní park Podyjí, Šlovický vrch u Dobřan a Janovský mokřad u Nýřan.

Dozor a osvěta

O zvířata i území Na Plachtě se starají odborníci a dobrovolníci, kteří provádějí intenzivní dozor. Velikým nebezpečím je totiž pro přírodu i lidský faktor a neukáznění návštěvníci. Je nutné lidi upozorňovat na zákaz krmení zvířat a udržování bezpečnosti a pořádku. Nesprávná strava by zvířatům mohla vážně ublížit. Plánuje se tedy i forma osvětové kampaně v médiích, pro minimalizaci podobných případů. Nedaleko území se také nachází panelákové sídliště a pod rezervací prochází kanalizace, která přírodě neprospívá a bylo by potřeba ji co nejdříve odstranit.

Dobrovolníci a neziskové organizace ale za rezervaci neustále bojují a pečují o ni všemi prostředky. Podpořit tuto i další podobné rezervace může však kdokoliv. Na podzim se například pravidelně pořádá brigáda za účelem oprav a úklidu. Hlavními činnostmi bývá odklízení větví, úprava tůní a hnízdních ploch a odstraňování náletových dřevin. Další možností je nakupovat přes webovou stránku https://givt.cz/, která umožňuje propojení s populárními e-shopy a pomocí nákupu přes kterýkoliv z nich, odešle finanční příspěvek vybranému projektu, přitom nakupující nezaplatí nic navíc. Dalším jednoduchým klasickým způsobem je známé SMS dárcovství.

V minulosti také proběhla v Městské knihovně Hradec Králové přednáška ve formě besedy s pamětníky a účastníky proměny přírodního parku. Zapálení a snaha pořadatelů a všech zúčastněných osob podobných akcí dokazuje, že vztah k této části města je pro místní opravdu srdeční záležitostí. Je tedy zřejmé, že hlavními cíli tohoto projektu je zachování unikátní přírody, ochrana území před devastací novou výstavbou a zachování celého projektu pro příští generace. Taková oblast má sloužit především k rekreaci, vědeckému bádání a dalšímu vzdělávání. Proto je důležité myslet na tato fakta při návštěvě rezervace a chovat se k ní s úctou.

Zajímavý výlet

V každém případě je rezervace Na Plachtě krásné místo pro aktivní výlet, který lze doplnit dalšími zajímavostmi v okolí. Kromě dvou rybníků Plachta a Jáma je poblíž k vidění také lesní hřbitov. Vede kolem něj asfaltový okruh pro inline brusle, může tedy být zajímavou zastávkou. Hřbitov je zasazen do malebné přírody a je možné na něm občas zahlédnout lesní zvěř. Jen pár metrů od hřbitova se nachází dětský tematický zábavní park Rytířské hradiště. Je vyzdoben kresbami a dřevořezbami řezbáře Miroslava Kříže. Děti se mohou pobavit na pískovištích, prolézačkách nebo v bludišti a k dispozici je i malé ohniště. Na celodenním výletě se tím pádem nebude nudit ani jeden člen rodiny.

Související články