Přehrada Les Království

v patří k pozoruhodným technickým památkám nejen v rámci Královéhradeckého kraje. Čím je unikátní?

Pohádková přehrada v lesích

Údolní přehradní nádrž byla na řece Labi vybudována v roce 1920. Nachází se u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná a Nemojov. Vodní nádrž vznikla ve vzdálenosti cca 4 km od Dvora Králové nad Labem.

Poetický název získala přehrada podle rozsáhlého lesního komplexu Království, který je pozůstatkem někdejšího hraničního hvozdu. Znát ji můžete i pod původním názvem Bílá Třemešná, nicméně už před časem jí bylo navráceno původní jméno Les Království.

Původní název přehrada získala po nedaleké obci. Do jejího života stavba výrazně zasáhla, neboť okolní krajinu realizace přehrady zásadním způsobem proměnila. Těšnovské údolí muselo ustoupit a dnes se tak obrázek původní lokality již zvolna vytratil i z myslí pamětníků.

Hráz přehrady Les Království je gravitační oblouková, zděná z královédvorského pískovce. Kvádry určené pro vytvoření zdiva nádrže byly těženy v lomech v bezprostřední blízkosti výstavby unikátní přehrady.

Celkem je celá stavba vysoká 41 m. Její hráz je dlouhá 218 m, šířka hráze v koruně činí 7,20 m a v patě 37 m. Celkový objem nádrže dosahuje 9 165 000 m³. Pro vypouštění vody z nádrže slouží pět spodních výpustí.

Unikátní architektonické dílo s protipovodňovou funkcí

Les Království vyniká především zajímavým stavebním provedením, které vykazuje nezvyklou estetičnost. Označována bývá dokonce jako jedna z nejkrásnějších tuzemských přehrad.

Stavitelé si jakožto inspiraci vzali romantizující pseudogotický styl. Korunu hráze doplňuje dvojice bran s ozdobnými věžičkami. Dokonce i dům hrázného je postaven v pseudogotickém duchu jako zámeček s věží.

Jistě i to, že je monumentální dílo zasazeno do půvabné krajiny obklopené přírodou, přispívá k tomu, že se o ní v různých zdrojích hovoří jako o doslova pohádkové stavbě. Ostatně svými věžičkami připomíná zámek Šípkové Růženky.

Už v roce 1964 i z tohoto důvodu prohlášena národní technickou památkou. V roce 2010 byla oficiálně vyhlášena jako národní kulturní památka.

Původní účel přitom rozhodně nikterak pohádkový nebyl. Důvodem pro její vybudování byla velká voda v červenci roku 1897, která tato místa zasáhla ohromujícími 330 metry krychlových vody za vteřinu. Předcházely jí intenzivní deště, které toho roku trápily Krkonoše.

Tehdy se jednalo o stoletou vodu a na Královédvorsku a Jaroměřsku napáchala značné škody. Povodeň podle dostupných pramenů strhla veškeré mosty a poničila množství zemědělské půdy včetně obytných, hospodářských i průmyslových stavení.

Výstavba přehrady

Po katastrofální povodni tak měl dalšímu podobnému scénáři Les Království zabránit. Technické oddělení pro úpravu řek v Praze vypracovalo projekt na výstavbu pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. Architektonický návrh budoucího vodního díla na Labi zpracoval pražský architekt Jaroslav Valečka.

Oba muži bezesporu do této východočeské přehrady otiskli to nejlepší ze své praxe a vytvořili Les Království se stal jejich životním počinem. Toto vodní dílo nemělo a nemá v tuzemsku dosud konkurenci.

Stavební práce započaly v roce 1910. Les Království se začal budovat společně s přehradou na horním Labi u Špindlerova Mlýna. Stavba trvala vlivem první světové války až do roku 1919, ač se počítalo s původním termínem dokončení již v roce 1915. V té době se jednalo o největší nádrž v tehdejší Československé republice, a to jak co do množství vody, tak i co se týče délky hráze.

Stavební část dostala zadána firma Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávku železných konstrukcí měla zajistit společnost Fanta & Jireš. Z dalších subjektů, které se podílely na realizaci, zmiňme ještě firmu Českomoravská-Kolben z Prahy, která dodala technologickou část. O elektrické zařízení se postarala firma Křižík Praha.

Výstavbu v různých časových etapách vedli bratři Štěrbovi, nejdříve Ing. František Štěrba a poté Ing. Emil Štěrba. Ti si v těchto místech nechali taktéž vybudovat vilu. Sloužila jim jako letní sídlo a coby rekreační využívali objekt později i noví majitelé. Dnes objekt slouží jako centrum společenského setkávání a kultury.

Celková náklady byly neméně impozantní ve srovnání s realizovaným dílem. Přehrada Les Království nakonec „spolykala“ na tehdejší poměry značnou útratu ve výši 4,7 milionu rakouských korun.

Co na přehradě dělat dnes

V současné době Les Království stále plní především původní ochrannou funkci, okolní krajinu dál chrání před ničivým zásahem povodně. A používá se i jakožto způsob, jak regulovat průtok vody v řece pod hrází.

Kromě toho slouží i pro dodávku povrchové vody pro odběratele pod vodním dílem. Navíc se využívá také jako elektrárna. Ta byla vybudována dva roky po dokončení přehrady. Nyní produkuje čistou elektrickou energii, vlastníkem je společnost ČEZ.

Navíc jeho unikátní architektonické provedení stále láká četné turisty. Proto zde vzniklo i zázemí v podobě občerstvení. Pokochat se výhledem na celou přehradu lze přímo ze zázemí místní restaurace. Přehrada je přístupná celoročně. Štěrbova vila slouží i jako dějiště svateb.

Co se týče výletů do okolí, je spíše vhodné dopravit se případně do Bílé Třemešné a následně k přehradě dojít pěšky. To je asi nejzajímavější trasa, nicméně můžete se vypravit i do přírody kolem Lesa Království. Okolí je vhodné taktéž pro využití kola.

A kdo by chtěl zvolit poněkud netradiční způsob přepravy, může vyzkoušet cestu od přehrady až do Dvora Králové. Labe je v tomto úseku celoročně sjízdné. Samotná přehrada však, pozor, není vhodná ke koupání, neboť se jedná o zdroj pitné vody.

Jak se dostat k přehradě

V první řadě je to možné autem, dostat se sem lze z několika směrů od Dvora Králové, Bílé Třemešné nebo od obce Vítězná. Konkrétně Hradce Králové pak lze jako nejlepší trasu doporučit právě tu vedoucí přes Dvůr Králové.

Související články