Pevnost Josefov

Pevnost Josefov je pevnostním městem, které je dnes součástí východočeské Jaroměře. Čím je toto místo unikátní a zajímavé?

Historie Josefova

Josefov byl vybudován v 80. až 90. letech 18. století. A to z rozkazu tehdejšího císaře Josefa II. Podle něj také dnes nese název, byť to není původní pojmenování.

Dnešní Josefov byl založen jako město Ples, a to podle vsi, která na tomto místě stávala původně a budování nového pevnostního města musela ustoupit. K přejmenování došlo až roku 1793 na příkaz císaře Františka II.
Pevnost vznikala podle návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlonde a její budování podléhalo ve své době přísnému utajení. Než se pak pevnost stala obranyschopnou, uběhlo sedm let. Stavba si dokonce vyžádala i regulaci Labe a Metuje.

Hlavním obranným prvkem josefovské pevnosti byla důmyslná soustava obranných chodeb, jejichž celková délka se odhaduje na 35 až 40 kilometrů.

Čilý stavební ruch však v pevnosti neutichl ani později, stavělo se dál. Teprve mezi lety 1805 až 1811 vznikl kostel Nanebevstoupení Páně. Město potřebovalo i radnici. Nová radnice tak vznikla roku 1884 a svému účelu sloužila až do roku 1948, kdy byl Josefov připojen k Jaroměři. Za první světové války byl u pevnosti zbudován rozsáhlý zajatecký tábor pro 42 tisíc osob.

V současnosti se řeší především celkový stav pevnosti, který si žádá nákladné opravy. Naposledy se v roce 2021 investovalo z Národního plánu obnovy plných 600 milionů. Další investice však budou potřebné, místní trápí například stav Čtvercových kasáren, největšího areálu, který je prázdný už od 90. let.

Josefov v současnosti

Dnes je Josefov nejen unikátní pamětihodností, ale stále živým místem. Systém podzemních chodeb je hlavní turistickou atrakcí, přístupný je částečně.

Ráj filmařů

Historické kulisy tohoto místa slouží jako vítaný prostor také filmařům. Vyhledávaná je tato lokalita hlavně štáby natáčejícími válečné snímky. Z nejznámějších počinů se zde točil například slavný film Jana Hřebejka Musíme si pomáhat.

Filmaři se při natáčení mnohých projektů podívali i do Jaroměře. Pokud se budete dívat pozorně, všimnete si, že se v tomto východočeském městě odehrává například i ceněný snímek Šarlatán, o němž se nedávno poměrně dost mluvilo.

Chráněné území

Josefov je také chráněné území. Do ochrany spadají podzemní chodby nacházející se pod pevností. V nich se nacházejí stanoviště netopýrů, především pak kriticky ohroženého vrápence malého.

To však není jediná přírodní zajímavost. Tou další je Ptačí park Josefovské louky. Ten se rozkládá na více než 80 hektarech. Jeho cílem je zajistit návrat mokřadních druhů ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje. A samozřejmě stát se i turistickou atrakcí pro všechny milovníky přírody.

První vojensko-historické muzeum M. Frosta

Muzeum se aktuálně nachází budově bývalého pevnostního stavebního ředitelství, přičemž v tomto objektu se má své sídlo od roku 2007. Založeno však bylo již roku 1997. Zakladatelem muzea je Miroslav Frost, čestný nositel hodnosti Hlavní seržant U.S. Army. Ten však muzeum nepojmenoval po sobě, nýbrž po svém otci.

Muzeum momentálně obsahuje řadu zajímavých exponátů týkajících se vojenské tématiky. Jedná se o předměty z celého světa. Nechybí exponáty z první a druhé světové války i z válek zahraničních, jichž se účastnili čeští vojáci.

Oživlý Josefov

Jednou z mnoha kulturních akcí, které se na tomto místě konají, je tradiční tématický Oživlý Josefov upomínající na slavnou vojenskou minulost města.

Pestrý program během něj nabízí vyžití pro děti i dospělé. Uplynulé ročníky přinesly například vojenskou přehlídku, ukázky bitev i vystoupení folklórního souboru. Nechyběl ani příjezd samotného císaře Josefa II., ukázky výcviku a verbování vojska nebo vojenský tábor.

Cílem akce je především osvěta a snaha organizátorů nabídnout návštěvníkům odlišný pohled na dějiny oproti tradičnímu „školnímu“ pojetí dějepisu.

Stálá historická expozice v Josefově

Expozice je umístěna v budově bývalého pevnostního Zásobovacího úřadu. Zde je vystavena od roku 2015, do tohoto roku ji mohli návštěvníci vídat v budově bývalé josefovské radnice.

Zobrazuje historický vývoj Josefova a Jaroměře. Nachází se zde řada unikátních exponátů. Vyniká mezi nimi například 6 metrů dlouhý dřevěný člun pocházející z 11. století nebo původní dlažba nejstarší místní ulice.
Kromě přiblížení každodenního života našich předků je dostatek prostoru rovněž věnován slavným jaroměřským rodákům.

Brutal Assault

Tou patrně nejvýznamnější kulturní událostí, kterou josefovská pevnost tradičně hostí, je Brutal Assault, hudební festival věnovaný heavy metalové hudbě.

V Josefově se akce koná už od roku 2007. Poslední ročník se mohl uskutečnit v roce 2019, pak svátek milovníků tvrdé hudby přerušila pandemie koronaviru. Nicméně organizátoři jsou optimističtí a věří tomu, že se ryčná hudba do kulis Josefova brzy vrátí.

Ročník 2022 tak je již v plánu a zná dokonce svůj line-up. Ostatně právě i fanoušci metalové hudby se v minulosti aktivně podíleli na obnově Josefova.

Jak se sem dostat

Do pevnosti se lze dostat od Jaroměře i od Náchoda, případně od Hradce Králové. Při cestě ve směru od Hradce trasa vede po silnici č. 33 směrem na Jaroměř.

Na prvním kruhovém objezdu je nutné odbočit doprava hned prvním výjezdem směrem na Josefov po ulici Svatopluka Čecha. Za železničním přejezdem dále je potřeba projet rovně ulicí 5. května, po které se dostanete přímo do Josefova.

Případně na náměstí Boženy Němcové odbočíte doleva do ulice Okružní. Přibližně po 350 metrech se dostanete k bráně, která je vstupem do areálu Bastion I.

Související články