Labská vodní elektrárna a Infocentrum Hučák

Víte, že se v Hradci nachází secesní vodní elektrárna? Že ne? Pak jí rozhodně musíte navštívit! Spolu můžete vzít i své ratolesti, protože i pro ně je tu program a skvěle se tu zabaví.

Proč Hučák?

Ptáte se, proč se vodní elektrárně říká Hučák? Je to právě proto, že byla vybudována na labském Hučavém jezu. A když už jsme u minulosti, pojďme v ní přeci jen ještě chvilku zůstat a povědět si více o této zajímavé budově, která svým vzhledem přitáhne pohled ne jednoho člověka.

Historie vodní elektrárny

Vodní elektrárna Hučák na místě stojí už od roku 1909. Jedná se o velice zajímavou secesní stavbu s turbínovou stanicí. Historie této elektrárny se začala psát v době, kdy se samotní radní rozhodli chránit město a jeho obyvatele před velmi častými povodněmi, které sužovaly město.

Regulační projekt

Vodní síla ale nemohla být využívána hned. Bylo potřeba zaměnit pevné jezy za pohyblivé a sklopné a následně upravit průtočné profily. Poté bylo potřeba počkat, až pokročí regulační práce, aby se přesně určila výška hladin před jezy a za nimi. Tyto regulační práce byly zahájeny v roce 1907.Tento regulační projekt ale vyžadoval zrušení jezu Hučák, což umožnilo výstavbu nové vodárny a elektrárny. Projekt byl zadán pražskému profesoru, inženýru Karlovi Novákovi 12. května 1908. Byl to právě Karel Novák, který poukázal na to, že se elektrárna neobejde bez parní rezervy. Architektonicky se na ní také podílel Jan Kotěra. Secesní charakter pak navrhl profesor František Sander, jehož jméno uslyšíte ještě několikrát.

Stavba v průběhu času

1909

Betonování základů pro elektrárnu začalo na jaře 1909. V tom samém roce proběhla montáž strojní technologie, položení kabelu a zahájena výstavba trafostanice.

12. února 1910

K napojení na městské transformační a kabelové sítě došlo 12.února 1910 po 14:00 hodině.

1911

V roce 1911 došlo k výstavbě mostu se segmentovým jezem, na které se podílel inženýr František Jirásek s již zmiňovaným Františkem Sanderem.V roce 1911 byla dokončena i hydrocentrála vybavená třemi Francisovými třístupňovými turbínami.

1912-1915

V roce 1912 pokročila regulace a stavba jezu na Orlici.

1945

V roce 1945 byla vodní elektrárna znárodněna a 1.ledna 1946 se stala majetkem národního podniku VČE.

5.ledna 1946

Poslední zbytky elektřiny dodala trakce 5.ledna 1946 a do roku 1956 zde probíhala demontáž. V průběhu následující let zde docházelo k modernizaci, stavebním úpravám a rekonstrukci zařízení.

90. léta

Počátkem 90. let zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Elektrárně a mostu byla odstraněna původní omítka spolu s výzdobou. Naštěstí vše bylo pečlivě zaznamenáno, takže byla původní podoba obnovena.

2018

V roce 2018 došlo ke kompletní demontáži turbíny TG1 a repase všech dílu. Turbína byla ještě v tom samém roce namontována zpět.

2019

V tomto roce došlo k demontáží turbín TG2 a TG3 a instalován byl nový systém pro všechny tři soustrojí.

2020

V roce 2020 bylo dokončeno převinutí generátoru TG1 a oprava původní regulace.

V současnosti je vodní elektrárna majetkem ČEZ a chráněnou kulturní památkou.

Infocentrum Hučák

Pokud jste na místě, nezapomeňte navštívit ani Infocentrum Hučák, které se nachází v budově elektrárny. Na své si tu přijdou totiž nejen dospělí, ale i děti! Takže pokud nevíte, co s volným víkendem nebo jak zabavit svoje dítka, určitě zavítejte sem. Vstupné je navíc zcela zdarma.

Právě pro děti tu jsou přichystané hračky v podobě plachetnic nebo solární autíčka. Vaše ratolesti určitě zaujme i dřevěné kolo na svrchní vodu, autentický model větrné elektrárny a skutečná vodní turbína, která se nachází na nádvoří.Dále jsou vašim ratolestem k dispozici i počítačové hry, které prověří jejich znalosti a můžou si dokonce vyvolat i tornádo! Infocentrum Hučák totiž nabízí první fungující model tornáda na území České republiky. Ti nejmenší si v dětském koutku určitě užijí spoustu legrace se skřítky Enerem, Watíkem, Joulinkou a jejich kamarády!

Odtud se můžete vydat do prvního patra, kde je vám k dispozici nauční interaktivní expozice, spolu s různými daty a obrázky. Představeny vám pak jsou i vlastnosti a využití různých druhů energií. Součástí toho je i ukázka historického zařízení rozvodny. V kinosále se pak můžete podívat na krátký tématický film, který je promítán na 12m širokém plátnu.

Pro školy je tu pak připravena i malá učebna spolu s laboratoří.

V Infocentru pak můžete navštívit i tématickou výstavu, ale můžete si zde i odpočinout a občerstvit se, než naberete sílu na další prohlídku. Po domluvě navíc můžete navštívit i starou část vodní elektrárny Hučák, což by bylo škoda nevyužít.

Takže pokud máte volný víkend a nevíte, co s ním, určitě se vydejte navštívit toto jedinečné místo! Nejen, že zde můžete obdivovat jedinečnou architekturu, ale zároveň se zde i vzděláte a dozvíte se něco nového. Nezapomeňte využít ani možnost komentované prohlídky.

Vstupné a otevírací doba

Většinu návštěvníků určitě potěší to, že vstupné je zcela zdarma.

Prohlídky malé vodní elektrárny probíhají v sobotu a v neděli od 14 hodin. Stejná otevírací doba platí i v době státních svátků.V jiné dny jsou exkurze na objednání.Od července do srpna se na prohlídku můžete vydat i ve středu, také od 14 hodin.

Velká exkurze trvá 45 minut a ta malá pak 20 minut, a pak je ještě doplněna o komentář.

Kudy na Hučák?

Související články