Hradiště a barokní areál Vraclav

Obec Vraclav se nachází jihovýchodně od krajského města Hradec Králové nedaleko Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí. Jedná se malou obec s počtem obyvatel téměř 800, která je však velmi oblíbeným turistickým cílem výletníků díky hned několika atraktivním zajímavostem navázaným především na historické události. Patří k nim především Hradiště, které se nachází na okraji obce v malebné přírodě, která ji obklopuje, a pak stálá expozice barokního areálu spravovaného Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k nízké hustotě obyvatelstva a krásnému prostředí i atmosféře je obec Vraclav ideálním cílem pěší i cykloturistiky, pro níž je rovinatý tern jako stvořený.

Co může obec Vraclav nabídnout

Obec Vraclav se dělí na tři místní části nazvané Vraclav, Sedlec a Svatý Mikuláš, jež tvoří skupiny místních domků. První zmínky o jednotlivých částech pochází již z 11. století, lze tedy předpokládat, že osídlení lokality se postupně rozrůstalo v této době. Nejstarší částí je samotná Vraclav, kde byly odhaleny archeologické vykopávky pocházející již z doby kamenné, historicky významné však bylo až hradiště, které zde bylo vybudováno v raném středověku. Místní část Svatý Mikuláš se pyšní barokním areálem, který je spojen s poutním kostelem svatého Mikuláše. Třetí místní oblast, tedy Sedlec, je známá především zachovalou vesnickou architekturou.

Hradiště Vraclav

Středověké hradiště, které se nachází v severní části obce, původně stálo na jedné z významných obchodních stezek mezi Čechami a Moravou – na Trstenické stezce. Hradiště pocházelo z období raného středověku a datuje se přibližně do přelomu 10. a 11. století. V oblasti lze dnes nalézt pouze pozůstatky hradiště a vykopávky, které naznačují zpracování kovů a odvažování, což jsou typické znaky kupecké činnosti. Hradiště je tvořeno plochou akropolí a opevněním, na turistické stezce se v areálu nachází také Památník vyvraždění Vršovců Přemyslovci, odkazující na dějinnou událost popsanou v písemných pramenech datovanou do roku 1108, která se právě zde odehrála. Z hradiště se dochoval vysoký val, památník je zde umístěn od začátku 20. století, kdy byl odhalen u příležitosti 800letého výročí události. Areál se nachází na pěší turistické stezce mezi částí Vraclav a Svatý Mikuláš.

Barokní areál Vraclav

Barokní areál se nachází v místní části Svatý Mikuláš a tvoří ji poutní kostel svatého Mikuláše a objekty lázní a pustevny. Nejenže uvedené budovy jsou vystavěny v daném slohu, navíc se zde nachází atraktivní expozice barokních plastik, které byly původně součástí poutní cesty vybudované mezi obcemi Králíky a Hedeč v Pardubickém kraji. Plastiky, které dříve tvořily křížovou cestu ke klášteru v Králíkách, jsou nyní instalování právě v barokním kostele svatého Mikuláše. Ten byl vybudován na místě bývalé kapličky, vedle níž se nacházel pramen s údajně léčivou vodou. Právě kvůli tomuto pramenu se kaplička stala v 17. století poutním místem a byla postupně přebudována na kostel, k němuž přiléhala poustevna a klášter.

Další atrakce a pamětihodnosti

Vedle dvou hlavních atrakcí nabízí obec Vraclav navíc možnost navštívit místní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V obci je také vybudovaný památník obětem druhé světové války. Informační centrum, kde lze opatřit suvenýry, se nachází na obecním úřadě v centru obce, a také v Barokním areálu. Obec je obklopena krásnou přírodou s četnými turistickými stezkami, za shlédnutí také stojí místní malebné domky s typickým venkovským charakterem a architekturou. Obec je tak ideálním turistickým cílem z nedalekého Vysokého Mýta pro pěší i na kole a její návštěva může být spojena s větším výletem právě do přilehlého města nebo dalších obcí.

Vybavenost obce

Nejbližší ubytování se nachází v nedalekém městě Vysoké Mýto (původně královské město), kde se nachází hned několik penzionů a také hotel. Vysoké Mýto je od Vraclavi vzdáleno jen 4 km, výlet je tak možné realizovat příjemnou procházkou, nebo využít místní hromadnou dopravu. V obci se pak nachází dvě restaurace s relativně širokou nabídkou, jedná se o restauraci v Kulturním domě, a pak vzdálenější pizzerii, a také obchod. V okolí Vraclavi je několik turistických stezek a cyklostezek, z nichž nejvýznamnější je naučná stezka Vraclav vedoucí z Vysokého Mýta, na níž navazuje klasická turistická stezka až do barokního areálu. Návštěvu obce je tak vhodné naplánovat jako polodenní nebo celodenní výlet procházkovým tempem, případně s turistkou v přírodním terénu. Velmi atraktivním lákadlem obce je právě atmosféra typicky venkovského prostředí s velmi dobrou dostupností a v relativně malé vzdálenosti od městské zástavby.

Dostupnost z Hradce Králové

Obec Vraclav je od krajského města Hradec Králové vzdálena přibližně 40 km z centra města a je pohodlně dostupná jak automobilem, tak hromadnou dopravou. Pro turisty je výhodná především doprava do Vysokého Mýta, které leží na hlavní trase Hradec Králové – Svitavy, odkud je možné do obce dorazit procházkou nebo na kole, lze se však dopravit také přímo do obce – automobil je možné zaparkovat na obecním parkovišti a v obci je obsluhována zastávka autobusové hromadné dopravy. Nejkratší cesta automobilem z centra Hradce Králové vede přes Vysoké Mýto a trvá přibližně 40 minut. Pokud preferujete hromadnou dopravu, je možné využít dálkového spoje z Hradce Králové do Svitavy, který staví ve vysokém Mýtě, a následně přestoupit na dálkový autobus z Vysokého Mýta do Chrudimi, který obsluhuje přímo zastávku ve Vraclavi. Pro zpáteční cestu pak lze využít stejné spoje.

Související články