Archeopark pravěku Všestary

Archeopark pravěku Všestary je jediným komplexně fungujícím zařízením svého druhu v ČR. V čem je unikátní a jak se sem dostanete?

O archeoparku

Archeopark doslova v přímém přenosu návštěvníky přenáší do pravěku. Výhodou parku je, že oproti muzeu je forma prezentace interaktivní a názorná.

Dnes je archeopark rozdělen na dvě část – vnitřní a venkovní. Tvořen je Centrem experimentální archeologie, novou budovou s velkou stálou expozici pravěku, budovou venkovní expozice a skladem archeologického materiálu.

Pravěká vesnice odkrývá ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický dům. Jde prakticky o muzeum pod širým nebem, které mapuje ukázky pravěkých budov z doby kamenné, bronzové a železné.
Venkovní expozice pak ukazuje archeologické nálezy, které slouží jako podklady pro rekonstrukce jednotlivých objektů a archeologický výzkum jako takový.

Nová budova s vnitřní expozicí je koncipována do tří úrovní, které jsou reprezentovány třemi podlažími. Ukazují svět pod povrchem reprezentovaný například jeskynními malbami, dále v patře nazvaném „Život“ najdeme model pravěké krajiny ukazující, jakým způsobem skutečně lidé v této době žili. Patro „nebeské“ zobrazuje svět z ptačí perspektivy. Expozice je doplněna obrazy Libora Baláka.

Cílem působení celé instituce je nejen názorně ukázat původní pravěké stavby a nástroje, ale v tomto přirozeném prostředí i soudobé zvyky a obyčeje.

Na vlastní kůži archeologem i pravěkým člověkem

V archeoparku se tak naživo prezentují různé činnosti. Nejen děti bude zajímat, jak probíhalo drcení obilí či broušení kamenných seker.

Mnoho z nich si budete moci na vlastní kůži sami vyzkoušet. Oblíbené jsou zejména Dny živé archeologie. V minulosti se tak návštěvníci mohli přenést například do doby kamenné nebo si vyzkoušet, jak by se jim žilo v časech, kdy Evropu obývali Keltové.

Naučit se po vzoru našich předků můžete sami dávnými technikami připravovat chleba, péct placky, rozdělávat oheň nebo například brousit pazourek.

Vyzkoušet si v uplynulých letech v rámci živé expozice ve venkovním areálu mohli zájemci skutečně pestrou škálu činností. Věnovat se tak ti, kdo sem zavítali, mohli například práci s detektorem kovů či experimentálnímu výpalu keramiky.

Pro děti je celoročně připravena didaktická dílna. V příznivém počasí se aktivity přesouvají ven, opět je pamatováno primárně na děti, které si mohou vyzkoušet hod oštěpem, případně si zahrát na archeology.

Jak archeopark vznikl

Myšlenka pravěké vesnice v obci Všestary sahá až do roku 1997. Původní projekt byl vybudován pod záštitou pracovníků Centra experimentální archeologie (CEA).

To bylo občanské sdružení tehdy oddělené od UHK, ale navázané na pracovníky Vysoké školy pedagogické. Vůdčí osobností se stal doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD., který v současné době působí právě na Katedře archeologie FF UHK.

Centrum experimentální archeologie využívá především reálných archeologických nálezů na východě Čech a doplňuje je o poznatky z dalších regionů u nás i v zahraničí. Zejména se zabývá zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné.

Archeopark v dnešní podobě mohl vzniknout za součinnosti obce Všestary, která k záměru poskytla pozemky. Výstavba proběhla v letech 2009 až 2012. K realizaci byly použity prostředky ze státního rozpočtu, část investice vykryla EU.

Komu je archeopark určen

Archeopark je otevřen široké veřejnosti. Vhodné vyžití nabízí pro rodiny s dětmi. Doporučený věk malých návštěvníků je konkrétně 4 roky nebo starší. V rámci vzdělávání sem často jezdí školní exkurze (základní školy), vydávají se sem turisté, kteří chtějí svůj výlet pojmout jako poznávací, ale i zájemci o archeologii.

Otevírací doba a podmínky vstupu

Archeopark je otevřen o prázdninách každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00. Vždy ve 11:00, ve 12:00 a ve 13:00 začínají zdarma komentované prohlídky s průvodcem. Během prázdnin se konají ukázky pravěkých řemesel, workshopy a přednášky, a to vždy v sobotu.

Mimo hlavní sezónu je během května, června a září archeopark otevřen standardně o víkendech. Od října do dubna je zavřeno a archeopark je přístupný pouze pro předem domluvené návštěvy.

Na prohlídku je doporučeno si vyhradit nejméně dvě hodiny času, v případě, že se sem vypravíte v době, kdy se koná doprovodný program, jednoznačně si vyhraďte prostoru více.

Jak se sem dostanete

Pokud pojedete vlastním vozem, dostanete se sem ze směru od Hořic, případně Hradce Králové nebo z obce Světí. Parkovat lze přímo u areálu.

Využít můžete i veřejnou dopravu. První možností je vlak, který vás doveze na zastávku Všestary, která se nachází cca 15 minut od archeoparku. Archeopark je umístěn přímo v obci Všestary za místní ZŠ a krytým bazénem. V letních měsících pak přes Všestary jezdí i historický vlak M 131.1 přezdívaný Hurvínek.

Pokud zvolíte autobus, vystupovat budete na nejbližší zastávce Všestary, Zdravotní středisko, která je od archeoparku vzdálena přibližně 2 minuty chůze.

Zájemci se sem mohou vypravit také na kole. Konkrétně lze využít speciální archeocyklostrasu v délce 12 km. Jde o cyklotrasu propojující Hradec Králové a Všestary, která vás provede známými archeologickými lokalitami.

Archeopark na vozíku nebo s kočárkem

Archeopark myslí i na malé hosty, případně na návštěvníky, kteří mají omezenou pohyblivost. Areál je bezbariérový.

K archeoparku byla vybudována nová přístupová komunikace a samozřejmostí je i pohodlné parkování. Archeopak je proto dobře dostupný pro imobilní osoby. Bezbariérový je i vstup do všech částí expozice v hlavní budově muzea pravěku.

Související články