Zámek Opočno

Zámek v Opočně bezesporu patří mezi klenoty české renesance, který by neměl zůstat skryt před zájemci o naší historii. Návštěvníkům má totiž rozhodně co nabídnout! V bohatých historických interiérech je možné obdivovat pestrou kolekci evropských a asijských zbraní, trofejí a etnografických předmětů z Ameriky i Afriky, kterou shromáždil Josef II. Colloredo-Mansfeld (1866-1957). Příjemné odpočinutí nabízí turistům anglický park okolo budovy, k němuž přísluší zámecká obora s dančí a mufloní zvěří.

Počátky Opočna

První písemná zmínka o hradišti Opočno sahá až do Kosmovy kroniky k roku 1068. Zásadní pro vývoj celé oblasti pak byl bezpochyby rok 1495, kdy Opočenské panství zakoupil rytířský rod Trčků z Lípy. Mikuláš mladší Trčka z Lípy vstoupil do historie jako vynikající hospodář, který skoupil i celou řadu okolních statků a založil rozsáhlé výnosné dominium. Z prohlídky zámku si však většina návštěvníků v souvislosti s jeho osobou odnese hlavně informaci, že roku 1507 nechal kvůli nevěře zazdít svoji manželku Kateřinu ze Šelemberka.

Opočno za třicetileté války

Opočno milovníky architektury oslňuje hlavně severozápadní částí zámku, která byla v duchu italské renesance vystavěna za Viléma Trčky z Lípy a na Veliši mezi roky 1561-1567. V této době byl vybudován také kostel Nejsvětější Trojice, který plnil funkci rodové pohřební kaple. Trčkové z Lípy vlastnili zámek až do bělohorského období. Adam Erdman Trčka z Lípy byl však roku 1634 společně s legendárním vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna zavražděn v Chebu, načež císař všechen majetek Trčků z Lípy, který měl astronomickou hodnotu 5 milionů zlatých, zkonfiskoval. Rozloha panství byla okolo 302 km2.

Noví majitelé

Od císaře zakoupil panství za zlomek jeho ceny rod Colloredů, když císařský generál Rudolf Colloredo si získal zásluhy hlavně obranou Starého Města Pražského proti Švédům. Rod Colloredů se hřál v panovnické přízni, když císařové z habsburského rodu se nestranili ani Opočna. Roku 1724 se na opočenském panství konal hon, v jehož průběhu mělo být uloveno 63 243 kusů zvěře!

Povstání poddaných

Poněkud menší spokojenost s rodem Colloredů než panovník sdíleli jejich poddaní a nebáli se ji náležitě projevit. Roku 1775 za vlády Rudolfa Josefa Colloredo-Wallsee proběhlo na panství velké povstání. Již roku 1771 došlo ke sňatku Františka I. de Paula Gundakara Colloreda s Marií Izabelou z Mansfeldu, přičemž rodinná smlouva garantovala spojení znaků, majetku i jmen obou rodů. Tato spojená panství údajně generovala zisk okolo 400 000 zlatých ročně.

Soudní spory o Opočno

Po roce 1989 došlo k celé řadě soudních sporů mezi rodem Colloredo-Mansfeld a Českou republikou o zámek Opočno i jeho mobiliář. V únoru 2021 přinesla média zprávu o tom, že nemovitý majetek, který spravuje Národní památkový ústav na zámku v Opočně bude i nadále majetkem ČR. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku totiž zamítl stížnost rodiny Colloredo-Mansfeldů. Spor o část mobiliáře zámku však i nadále pokračuje.

Prohlídkové trasy

Opočno má bezesporu co nabídnout i návštěvníkům, kteří již zámek v minulosti navštívili. Od návštěvnické sezóny 2022 je totiž zpřístupněno II. patro zámku, které fungovalo dlouhou dobu jako depozitář nábytku, obrazů, zbraní i nádobí.

Prohlídkové trasy v současnosti obsahují:

– 1. patro zámku: africkou síň, koupelnu, ložnici, salón a pracovnu knížete, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, ložnici a salón kněžny, ložnici a salón Jeronýma, ložnici Berthy, snídaňový pokoj, malou a velkou obrazárnu, knihovnu a hostinské apartmá rodiny knížete Rudolfa Kinského.

– 2. patro zámku: pokoj Ernestiny Karoliny, koupelnu, oblékárnu a ložnici apartmá Trauttmansdorffů, mantovský pokoj, oblékárnu a hostinské apartmá Schönburg – Hartensteinů, pokoj vychovatelky, dívčí pokoj, pokoj Fridricha, Weikharda, Jeronýma ml. a Josefa ml., učebnu, rodové muzeum, rytířský a lovecký sál.

Sbírka historických zbraní a zbroje

Skutečným unikátem opočenské expozice je sbírka historických zbraní a zbroje, kterou je možné hodnotit jako jednu z nejpodstatnějších u nás, když zahrnuje více než 200 exponátů. Nejpočetnější je kolekce evropských vojenských zbraní v rytířském sále. V loveckém sále jsou zastoupeny také lovecké tesáky, kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí i trofeje ulovené zvěře. Značné pozornosti návštěvníků se těší popravčí meče francouzské a německé provenience.

Anglický park

Zámecký park je možné rozdělit na čtyři části, které se vyznačují odlišnými klimatickými poměry. V údolní části parku se nacházejí drobné romantické stavby jako čínský pavilón a koupadlo. Park prošel v průběhu své historie, když založen byl jako anglický okolo roku 1816 Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem, celou řadou významných stavebních úprav. Poslední z nich spadá do let 1998 a 1999.

Z Hradce Králové do Opočna

Cesta z Hradce Králové do Opočna není nijak náročná, když vzdálenost 27 km je možné urazit automobilem zhruba za půl hodiny. Vede přes Třebechovice pod Orebem, kde by bylo hříchem nenavštívit tamní slavné Muzeum betlémů. Jeho největší atrakcí je slavný Proboštův betlém, který se stal velkým tahákem československé expozice na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967. Autobusem trvá přímá cesta z Hradce Králové do Opočna zhruba 45 minut. Přímý vlakový spoj mezi Hradcem Králové a Opočnem sice neexistuje, poměrně pohodlně se však lze do Opočna dostat s jedním přestupem v Týništi nad Orlicí.

Související články