Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí je dominantou města a zároveň jednou z důležitých turistických atrakcí regionu.

Historie Nového zámku Kostelec nad Orlicí

Zámek v Kostelci nad Orlicí nechal postavit Josef Kinský podle návrhu vídeňského architekta Heinricha (uváděn také jako Jindřich) Kocha v letech 1829-33.

Vybudován byl v empírovém slohu. V tomto slohu se dochoval i původní mobiliář. Rodina hraběte zámek skutečně obývala, a to až do roku 1848, na což v současnosti upomínají četné osobní předměty z majetku jejích členů.

Následně byl tento historický skvost po druhé světové válce zestátněn a sloužil jako místo, kde působil Výzkumný ústav pro chov prasat. Jeho působení předcházelo několik zemědělských institucí a pod odbornou správou zůstal pouze zámecký park.

Zámek byl potomkům rodu Kinských navrácen až v roce 1992. Budova, toho času v havarijním stavu, se vrátila do rukou Josefa Kinského.

Současnost zámku

Ten započal rozsáhlou rekonstrukci někdejšího rodového sídla. Výsledkem této nezměrné píle bylo, že se tento zámek od roku 2008 pozvolna otevírat veřejnosti. Definitivně byla empírová stavba opravena v roce 2011.

Dnes se mohou návštěvníci především potěšit v roce 2012 otevřenou expozicí nazvanou Život v biedermeieru. Ta obsahuje restaurovaný mobiliář a další předměty charakteru soukromého. Touto expozicí si současně zámek odbyl svou premiéru před veřejností.

Poslední zámeckou novinkou je úprava interiérů, k níž došlo v roce 2021. Zámecká expozice dnes svým pojetím vychází z dobových fotografií a autentických vzpomínek. Úprava drobného mobiliáře dokazuje, že život na zámku neutichá ani s moderní dobou a historická památka je živoucím organismem, který se neustále mění.

V čase se funkce zámku rozšířila nejen na historický monument, ale i na důležitý středobod života města Kostelec. Zrcadlový sál, který je součástí prohlídkové trasy, je primárně využíván jako koncertní prostor, a to díky své brilantní akustice. Rovněž slouží pro pořádání svatebních obřadů.

Součástí areálu je dnes i Toniova zámecká kavárna a restaurace, kde lze uspořádat právě i svatební obřad, rodinnou oslavu či jinou slavnostní událost. Stylová zámecká kavárna disponuje stejně tak útulnou venkovní terasou. Dopřát si zde můžete například vynikající kávu nebo domácí zákusky.

Zámecký park

Nový zámek se dnes ukrývá v rozsáhlém anglickém parku, který má rozlohu kolem 42 hektarů. Ten je situován na okraji obce Kostelec nad Orlicí. Založen byl společně se zámkem již v první polovině 19. století. Patří tak k nejstarším rezervacím Orlických hor a Podorlicka.

Zbudován byl z popudu majitele bývalého kosteleckého panství a zakladatele hraběcí kostelecké větve Kinských Josefa Ervína hraběte Kinského.

Dnes již díky dochovaným záznamům víme, že autorem základní kompozice i původní realizace parku byl muž, jemuž rovněž vděčíme za zámek samotný. Vídeňský Heinrich Koch byl zároveň rodovým architektem Kinských.

Park citlivým způsobem využívá charakteristický ráz zdejší přírody. Dendrologické průzkumy došly k závěru, že se v parku nachází bezmála 200 taxonů dřevin. Zejména ve vstupní části parku jsou kompoziční celky dřevin, které působí harmonicky svým tvarem i barvou.

Park vyniká především pestrobarevnými rododendrony, ale také mnoha rostlinami, zejména pak pláněmi sněženek, bledulí a sasanek.

Zámecký park není zajímavý pouze z hlediska botanického. V současnosti se také během sezóny, která trvá od dubna do října, stává dějištěm četných kulturních akcí. Například na červen letošního roku je chystáno vystoupení s názvem Swing nylonového věku, na kterém se představí oblíbený zpěvák Ondřej Havelka se seskupením Melody Makers.

O rodině Kinských

Kinští patří k nejrozvětvenějším šlechtickým rodům. Zakladatelem zámku se stal hrabě Josef Kinský. Se svou manželkou měl sedm potomků. V Čechách však zůstal po únorových událostech jako jediný z potomků Františka Josefa Kinského, jímž byl syn Josef.

Současným majitelem je prvorozený syn Josefa Kinského a jeho ženy Bernardetty. František Kinský v Kostelci nad Orlicí zároveň momentálně působí ve funkci starosty. Od roku 2004 oficiálně vykonává správu rodového sídla.

František Kinský vyrůstal v Praze a vystřídal řadu zaměstnání. Vyzkoušel si například post projektanta, asistenta produkce a režie v České televizi. Posléze se řadu let živil reklamou. V roce 2010 započal kariéru v městském zastupitelstvu Kostelce nad Orlicí. Následně pokračoval do zastupitelstva krajského a do stávající funkce starosti.

Galerie Kinský

Součástí zámku je také Galerie Kinský. Ta slouží k pořádání výstav. Ty tu probíhají po celou sezonu v rámci akce Zámecké kulturní léto.

Z posledních akcí, které se zde uspořádaly, je možné zmínit například v roce 2019 výstavu prací studentů a jejich pedagogů z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Výstava dostala název Textilní konfrontace. Studenti i jejich vyučující se během ní „poprali“ s různými materiály a své práce včetně realizovaných šatů zveřejnili právě v interiérech kosteleckého zámku.

Kudy k zámku

Město s přibližně 6 200 obyvateli se nachází přibližně 30 kilometrů jihovýchodně od Hradce Králové. Co se týče možnosti dopravy, pokud se vydáte do zámku autem, vjezd se nachází ze silnice I/11. Parkování je zajištěno přímo v areálu zámku.

Na místo vás doveze rovněž vlak. Vystupovat budete na zastávce Kostelec nad Orlicí – město. Poté se musíte vydat po perónu směrem k bráně zámeckého parku, přičemž k samotnému zámku dorazíte po přibližně 300 metrech. Na místo vás zaveze rovněž autobus, když se z Palackého náměstí se vydáte směrem na Častolovice.

Související články