Galerie moderního umění Hradec Králové

Hradec Králové je velké město, kde můžete navštívit hned několik památek, a celý den vám na kompletní procházku městem nebude stačit. Jistě si také nemůžete nechat ujít Galerii moderního umění, jejíž samotná historie sahá až do roku 1953, kdy byla založena. Její tehdejší sídlo byl zámek v Rychnově nad Kněžnou, a byla považována za Krajskou galerii. Současný název a sídlo si budovala galerie postupně, z Rychnova nad Kněžnou byla přesunuta v první polovině roku 1963 a dostala nový název „Oblastní galerie“. Galerie byla do jiného města umístěna z důvodu nedostatku volného prostoru, vždy však byla zpravována městem Hradec Králové. Poslední stěhování bylo na začátku roku 1990, kdy začala nést název Galerie moderního umění v Hradci Králové, zaujala své stávající místo v budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, které se nachází v centru historického města, zde bylo tehdy zrušeno muzeum, které bylo v provozu pouhé dva roky. Budova Záložního úvěrního ústavu byla postavena v roce 1911 – 1912 podle návrhu českého a velice významného architekta Osvalda Polívky a nachází se nedaleko barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, poznávacím znamením jsou také dvě sochy, které jsou umístěny před vchodem galerie.

Rok 2014 – 2016 byl pro galerii významnou událostí, Královéhradecký kraj investoval do přestavby galerie, která prošla kompletní rekonstrukcí vnitřních i venkovních prostor. Cílem této rekonstrukce bylo obnovit výzdobu galerie v prostorách, které jsou veřejnosti přístupné nejvíce (vstupní hala a přednáškový sál), ale současně ponechat všechny historické prvky, které se dochovaly. V roce 2017 byla galerie oceněna Stavbou roku. Díla, která jsou v galerii vystavena, obzvláště české výtvarné umění v během přelomu 19. a 20. století jsou v České republice nejvýznamnější. Mezi známé umělce, kteří mají svojí tvorbu v galerii vystavenou, se nachází např. – Jan Preisler, Antonín Hudeček, Emil Filla, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Josef Váchal, Jiří Kolář a mnoho dalších umělců.

Výstavy a jejich vývoj

První pohled zaujme návštěvníka ihned při příchodu, prostory prvního patra jsou věnována muži, který byl významný český sochař, zároveň také rodák Hradce Králové. Expozice těchto děl se nazývá „Galerie Vladimíra Preclíka“. Druhé patro galerie je od roku 2020 zaměřeno na expozici s názvem „Minulé století – dvacet osobností“. Cílem této výstavy je poukázat na dokonalost umění minulého století. K vidění jsou citáty, různé texty a záznam zvuku. Každý autor tvoří sám za sebe a každý umělec svými díly vyjadřuje odlišný směr a názory. Výstava není žádným způsobem řazena, vychází z přirozeného pohledu autora, obdivovatele má přilákat obsah výstavy nikoli její systematičnost. Třetí patro je vymezeno pro autory, kteří jsou mladšího věku, nemají tak dlouhou minulost v tvorbě. Cílem je, aby se veřejnost dozvěděla i o tvůrcích, kteří teprve začínají, nejsou zatím některak proslavení, ale na tvorbě se podílejí významnou měrou. Výstavy se dělí na stálé, které jsou uvedeny výše a na výstavy, které se postupně mění nebo obměňují, u každé z těchto výstav je pečlivě uvedeno, po jakou dobu budou v galerii vystaveny, každou současnou výstavu je možné dohledat na webových stránkách Galerie moderního umění.

Budova je velice obsáhlá a nachází se zde více částí, mezi jedny takové patří studovna a knihovna, která je široké veřejnosti zdarma přístupná a její oblíbenost a zájem je opravdu veliký. Aktuální knihovna čítá dohromady více jak 11 500 knižních výtisků. Její zaměření je především na dějiny výtvarného umění, ať už se jedná o české nebo světové výtisky. Knihovnu lze rozdělit na tři základní sektory, které slouží k lepší přehlednosti a orientaci po knihovně:

Encyklopedie – součástí jsou také monografie, které jsou věnovány dějinám umění a výtisky, jejiž zaměření je především na tvorbu nejvýznamnějších umělců.
Periodika – ta se zaměřuje na architekturu a výtvarné umění.
Katalogy výstav – jedná se o největší část knihovny, nejvíce ji vyhledávají odborníci a studenti.

V knihovně si můžete půjčit jakoukoli knihu, se kterou se budete pohybovat pouze v prostorách knihovny, neboť půjčování knih je pouze prezenční (není možné knihy zapůjčit domů). Pro veřejnost je také přístupná studovna, i zde je přístup po celém komplexu zdarma, i v případě počítačů, které můžete využít ke studiu i přístupu na internet.

Otevírací doba a vstupné

Galerie je otevřená každý den kromě pondělí.

Denní otevírací doba

Úterý – Středa a Pátek – Neděle 10:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek – 12:00 – 20:00 hodin

Součástí je také terasa ve 4. patře, tu si lze prohlédnout kdykoli během otevírací doby galerie, podmínkou je příznivé počasí, jinak je terasa uzavřena. Provoz knihovny, která se nachází v galerii, je v současné době velice omezen, všechny návštěvy je nutné dopředu nahlásit, ať už v galerii nebo po telefonu. Studovna je aktuálně veřejnosti plně uzavřena.

Mimo otevírací dobu je také možné si prostory, konkrétně se jedná o přízemí a terasu nacházející se ve 4. patře, pronajmout pro různé firemní i soukromé akce. Nejčastěji se zde pořádají různé meetingy nebo svatební obřady. Pronájem musí žadatelé udělat s dostatečným předstihem, místo je pro veřejné akce dost populární.

Aktuální výstavy v Galerii moderního umění

– Originál? Umění napodobit umění – prohlédnout si můžete různá díla, u kterých budou představeny záměrné kopie i různé napodobeniny.
– Výstava malířky Alice Nikitinové
– Mark Ther / Svítí – Lejchte
– Pavla Sceranková / Miloš

Související články